Leerdoelen

De leerdoelen zijn gebaseerd op de beschrijving die in het vernieuwde examenprogramma staan, zie Nieuwe examenprogrammaDe stof uit het kernprogramma wordt als basis verondersteld. Hieronder staat een globaal overzicht van de relaties met het kernprogramma.

  • Domein B (Grondslagen): Specifiek de stof uit B3: Eindige Automaten is belangrijk. In deze module moeten de leerlingen zelf een toestandsdiagram kunnen maken en de correctheid ervan kunnen bepalen. Op die manier kunnen ze een algoritme (B1) ontwerpen.
  • Domein C (Informatie): Specifiek is gegevensrepresentatie belangrijk: hoe worden gegevens verkregen uit sensoren gerepresenteerd.
  • Domein D (Programmeren): Leerlingen moeten een toestandsdiagram kunnen vertalen naar een programma. De basiselementen van programmeren worden daarbij als voorkennis beschouwd. Het debuggen krijgt bij physical computing relatief veel aandacht vanwege de foutgevoeligheid.
  • Domein E (Architectuur): Specifiek de hardwarelaag in de vorm van sensoren en actuatoren, de vertaling tussen digitaal en analoog, en de rol van de micro-controller zijn van belang.
  • Domein F (Interactie): Specifiek de interface tussen gebruiker en systeem als ook de maatschappelijke aspecten zijn van toepassing voor deze module.

De onderdelen van de module staan in drie skill-trees. Een skill-tree is een overzicht van de onderdelen van de module en hoe die zich verhouden. Het laat zien wat het einddoel is van de module en wat je moet doen om daar te komen. Aan elk onderdeel zijn leerdoelen verbonden. Zie:

Daarnaast hebben we een concept-map ontwikkeld (klik op de afbeelding om te vergroten):

In het vernieuwde examenprogramma worden drie vaardigheden uitgelicht, die allen ook een plek hebben in deze module:

  1. Ontwerpen en ontwikkelen: de leerlingen gaan zelf een prototype ontwerpen en ontwikkelen
  2. Informatica hanteren als perspectief: de leerlingen leren wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van physical computing
  3. Samenwerken en interdisciplinariteit: de leerlingen werken in teams bij het ontwerpen en ontwikkelen van het prototype

Dat is ook te zien in het volgende overzicht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *