8.2.2.6 Aansluiten externe led en drukknop

In deze paragraaf laten we zien hoe je een externe led en externe drukknop kunt koppelen aan de Micro:bit.

We volgen deze stappen:

  1. Aansluiten van de drukknop en vervolgens testen daarvan
  2. Aansluiten van de LED en vervolgens testen daarvan
  3. Een programma maken waarmee je de LED aan en uit kunt zetten met de drukknop.

Stap 1: Aansluiten van de drukknop en vervolgens testen daarvan

Maak de volgende opstelling.

Door op het knopje te drukken wordt pin P0 verbonden met de 3V, de HIGH dus. Belangrijk is om eerst te testen of dit werkt. Dat kan bijvoorbeeld met het volgende programma. Probeer het uit en kijk of het knopje werkt. Als het goed is zie je een 0 verschijnen als het knopje niet wordt ingedrukt en een 1 als het knopje wel wordt ingedruk.

(Voor de experts: de pinnen P0, P1, P2, maar ook P5 en P11 hebben een ingebouwde weerstand. Ook de pull-up / pull-down hoeft niet apart te worden ingesteld, zie  http://microbit-playground.co.uk/components/button en  https://makecode.microbit.org/reference/pins/set-pull)

Stap 2: Aansluiten van de LED en vervolgens testen daarvan

Nu je weet dat het drukknopje werkt kun je het ledje gaan aansluiten. Daarbij zijn twee dingen belangrijk:

  1. Een led kan doorbranden als er teveel spanning op staat. Daarom moet je altijd een weerstand gebruiken. Voor de ledjes die bij de uitvinderskit zitten kun je een ledje gebruiken van 47 Ohm. Dit zijn de weerstanden met de kleuren: geel, paars, zwart, goud. Als je meer wilt weten over deze kleurcodering, zie bijvoorbeeld: https://www.weerstandcalculator.nl/
  2. Een led is een diode. Dat betekent dat de stroom er maar één kant door kan. Zorg dat je de platte zijde verbindt met de – en de bolle zijde met de +. Doe je het andersom, dan zal de led niet werken.

Breid het systeem uit met een led zoals in het onderstaande schema. Je ziet, de led is aangesloten op pin P1.

Nu moet je eerst de led testen. Je kunt de led bijvoorbeeld aan en uit zetten, met het onderstaande programma. Let op: we gebruiken hier ‘pauzeer’ puur voor het testen van de afzonderlijke LED. Normaal zou je een timer gebruiken.

Stap 3: Een programma maken waarmee je de LED aan en uit kunt zetten met de drukknop

De volgende stap is om de twee onderdelen (drukknop en led) met elkaar te verbinden. In deze module werken we altijd met een toestandsdiagram, dus ook nu Je kunt bijvoorbeeld het volgende toestandsdiagram gebruiken.

Het programma ziet er dan als volgt uit:

Werkt het?