6.5.2 Drift (gyroscoop)

In het onderstaande filmpje zie je het resultaat van een gyroscoop. Kijk naar het getal (de hoek) onder het jaartal 2013 (linksboven).

https://www.youtube.com/watch?v=KyXEVN7X43U

De gyroscoop ligt stil en de hoek geeft 0° aan. Op tijdstip 00:09 verandert dat in 359°, op tijdstip 01:21 wordt het 358° en op tijdstip 03:03 wordt het 357°.  Dit verschijnsel wordt drift genoemd. Je kunt dit ook heel goed zichtbaar maken met een app op jouw smartphone, bijvoorbeeld met Sensor Kinetics (beschikbaar voor zowel iOS als voor Android).

Drift ontstaat omdat de gyroscoop geen continue waarde meet maar werkt met een eindig aantal snel na elkaar genomen waarden. Door deze benadering ontstaan er fouten. Wanneer de gegevens van de gyroscoop sneller veranderen dan de snelheid waarmee de waarden gemeten worden zullen we de fouten niet detecteren. Dit wordt drift genoemd omdat de grootte van de fout toeneemt in de tijd. Het resultaat is dan dat de sensormeting niet terugkeert naar 0 in de rustpositie.

Kortom, de gyroscoop gegevens zijn alleen betrouwbaar op korte termijn omdat deze op de lange termijn door de drift gaan afwijken.