6.4 De werking van de versnellingsmeter

Over de werking van de versnellingsmeter kun je een heel verhaal schrijven maar laten we beginnen met het volgende filmpje

https://www.youtube.com/watch?time_continue=254&v=KZVgKu6v808

Het bovenstaande is een aardig filmpje, het is mooi om te zien hoe een versnellingsmeter gemaakt wordt. Maar daarmee wordt nog niets verteld hoe een versnellingsmeter daadwerkelijk werkt. Dus tijd voor enkele formules uit de natuurkunde.

In het filmpje hierboven werd de versnellingsmeter voorgesteld als een veer met een bepaalde massa eraan.

Hierboven zie je die nog eens voorgesteld. Wanneer de veer zich naar links beweegt zal de massa die aan de veer hangt ervoor zorgen dat de veer wordt uitgerekt. Newton leerde ons dat de verhouding tussen kracht en massa de versnelling is. Dus de formule F = m x a.
Als de veer zich naar links beweegt wordt de kracht die nodig is om de massa in beweging te brengen geleverd door de veer en die hangt dus af van hoe sterk de veer is. Oftewel de veerconstante.
En die kennen we van de formule Fv = C x u waarbij C de veerconstante is en u de uitrekking. Aangezien de kracht uit de eerste formule gelijk is aan de kracht uit de tweede formule kunnen we nu stellen dat m x a = C x u. Voor de versnelling geldt dan dat a = C/m x u. Daarin zijn de massa en de veerconstante vaste waarden dus als we die vaste waarden C en m kennen en de uitrekking u kunnen meten dan kunnen we de versnelling berekenen.
En zoals je in het filmpje hebt kunnen zien, kunnen we de uitrekking bepalen met behulp van de verandering van de capaciteit ergens midden in die sensor.

6.4.1 Ruis (versnellingsmeter)