6.4.1 Ruis (versnellingsmeter)

Omdat een versnellingsmeter alle krachten meet die op het object werken, zal hij ook veel meer zien dan alleen de zwaartekracht vector.
Als je een versnellingsmeter op een voorwerp (bijvoorbeeld een robot) vastmaakt om metingen te doen zul je vaak niet alleen de bedoelde bewegingen meten maar ook bijvoorbeeld trillingen. Dus ook als er geen sprake is van een versnelling worden toch de waarden van die trillingen gemeten. En die kunnen het meetresultaat behoorlijk verstoren.
Maar uiteindelijk zullen (gemiddeld genomen) die trillingen geen invloed hebben op de gemeten versnellingen.
Kortom, de gegevens van de versnellingsmeter zijn alleen betrouwbaar op de lange termijn.