5.5 Ontwerpen parkeersensor

Je gaat een parkeersensor maken voor in een auto. Zodra de afstandssensor merkt dat er een object binnen een bepaalde afstand (< afstand_A) is hoor je een zoemer aan en uit gaan (frequentie_A). Als het object nog dichterbij is (< afstand_B) dan gaat de zoemer sneller aan en uit (frequentie_B).

5.5.1 Opdelen in deelproblemen
5.5.2 Het samenvoegen van twee toestandsdiagrammen