5.5.2 Het samenvoegen van twee toestandsdiagrammen

Voor de parkeersensor zijn de twee deelproblemen apart opgelost. Dat is mooi, het werk kon binnen het team worden verdeeld, daardoor gaat het twee keer zo snel. Nu moet je echter nog de twee systemen samenvoegen tot één systeem. Als je aan twee aparte hardware systemen hebt gewerkt, zul je deze moeten samenvoegen. Zorg dat je de sensoren en actuatoren altijd even apart test als je de hardware aanpast, zodat je weet dat de aansluiting goed zit.
Vervolgens kun je de toestandsdiagrammen samenvoegen. Daarvoor zijn grofweg twee manieren:

  1. Maak een nieuw toestandsdiagram waarin de beide toestandsdiagrammen worden samengevoegd. Het kan zijn dat je veel meer toestanden nodig hebt dan daarvoor omdat ze worden gecombineerd. Je kunt ze vaak niet zo maar aan elkaar plakken.
  2. Je kunt de toestandsdiagrammen ook gescheiden houden en werken met signalen:

a. Vanuit het ene toestandsdiagram voeg je één of meerdere acties toe, zoals:
verstuur signaal: zet zoemer aan
b. In het andere toestandsdiagram kan dit een toestandsovergang zijn:
ontvang signaal: zet zoemer aan

In het tweede geval hoef je vaak niet zo veel te veranderen aan het toestandsdiagram. Bij het programmeren maak je gebruik van twee aparte toestandsvariabelen. Het hangt van de situatie af welke van de twee bovenstaande oplossingen het makkelijkste is. Het belangrijkste is dat je de nieuwe toestandsdiagrammen goed controleert voordat je gaat programmeren.

5.5.2.1 Opdracht toetstandsdiagrammen samenvoegen