5.5.1 Opdelen in deelproblemen

Bij het maken van zo’n systeem is het handig om probleem op te delen in kleinere stukjes. Dat heeft allerlei voordelen:

  • Het probleem wordt overzichtelijker en makkelijk, je probeert steeds een klein deel van het probleem op te lossen in plaats van het hele probleem in één keer aan te pakken.
  • Door steeds een deelprobleem op te lossen ervaar je regelmatig een succeservaring.
  • Je kunt elke deeloplossing apart testen. Als iets niet werkt, wordt het duidelijker waar het probleem precies zit.
  • Je kunt het werk makkelijker verdelen binnen het team waarin je werkt.

Je kunt het probleem van de parkeersensor bijvoorbeeld opdelen in twee deelproblemen:

1. Zorg dat het systeem detecteert dat een object binnen afstand_A of afstand_B is.
2. Zorg dat het systeem een zoemer op frequentie_A of frequentie_B kan laten horen.

Vervolgens kun je die deelproblemen ook weer opdelen. Het eerste deelprobleem kun je als volgt opdelen:
1a. Zorg dat het systeem detecteert dat een object binnen afstand_A is.
1b. Zorg dat het systeem detecteert dat een object binnen afstand_A of afstand_B is.

5.5.1.1 Opdracht: ontwikkelen van de parkeersensor