4.8.2 Programmeren PIR-sensor met timer voor Micro:bit

Je gaat het programma nu verder aanpassen. De bedoeling is dat het lampje niet onmiddellijk uit gaat als er na een beweging geen beweging meer wordt gedetecteerd. We kunnen dat wel instellen met de regelbare weerstanden op de sensor maar dat is lastig om het exact in te stellen. Dus laten we de Micro:Bit die seconden tellen. Je maakt daarbij dus geen gebruik van de intern vertraging van de PIR-sensor, maar van een timer (zie ook 4.4.2.1 Vragen over timer in toestandsdiagram). 

Ga uit van het volgende toestandsdiagram.

Laten we er van uit gaan dat er 5 seconden (=5000 ms) moeten verstrijken voor het licht uitgaat.

In 4.4.3 Programmeren van een timer heb je kunnen zien hoe je een timer kunt programmeren. Hieronder hebben we het voorbeeld uitgewerkt. Vergelijk dit met de pseudocode van 4.4.3 Programmeren van een timer. Zie je de overeenkomsten?

4.8.2.1 Opdracht: programmeer automatische straatverlichting met timer voor Micro:bit

4.8.2.2 Opdracht: automatische straatverlichting met twee lampen