4.2 Bewegingssensor

In een smart city zoekt men naar allerlei mogelijkheden om de problemen van een drukke stad in kaart te brengen. Men wil bijvoorbeeld graag weten waar nog een parkeerplek is of men wil opstoppingen vermijden. Men wil ook weten of er ergens problemen zijn waarvoor hulpdiensten opgeroepen moeten worden. In al die gevallen gaat het o.a. om sensoren die de aanwezigheid en de bewegingen van mensen kunnen detecteren. Infraroodsensoren kunnen daarbij nuttig zijn. Bij de infraroodsensoren onderscheiden we de passieve sensor en de actieve sensor.
4.2.0.1 Opdracht PIR sensor (Passieve Infrarood Sensor)
4.2.0.2 Opdracht Actieve infrarood sensor