8.3 Lego Mindstorms

De EV3-versie van Lego Mindstorms is programmeerbaar met behulp van diverse talen. Eén hiervan is Small Basic van Microsoft. Deze taal is gratis verkrijgbaar en is eenvoudig te installeren. Voor Small Basic is de EV3-module beschikbaar, waarmee de programmeeromgeving uitgebreid wordt met aansturing van de EV3. Eénmaal geïnstalleerd is de map, waarin zich de toepassing bevindt, kopieerbaar naar een andere computer of naar een USB-stick. Small Basic start ook vanuit die gekopieerde map prima op. In Windows 10 is het niet nodig om drivers te installeren voor de EV3, deze worden automatisch opgehaald/gestart.

1: editor – 2: knoppenbalk – 3: werkomgeving met editorschermen

Voor de uitvoering van een geschreven programma blijft de EV3 verbonden met de computer via een usb-aansluiting. Het is echter ook mogelijk om het programma te kopiëren naar de EV3 met behulp van de toepassing EV3Explorer. Daarna kan de EV3-robot zelfstandig het programma uitvoeren.
Leer in onderstaande stukken meer over de EV3-Robot en wat je hierop allemaal kan aansluiten.
8.3.1 EV3-Robot
8.3.2 Aansluiten sensoren – actuatoren
8.3.3 Sensoren
8.3.4 Actuatoren
8.3.5 Automaten


Startsite over Small Basic (Microsoft)
http://smallbasic.com/
Download programma Small Basic
https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=46392
Informatieve site over Small Basic in combinatie met de EV3
https://sites.google.com/site/ev3basic/small-basic-ev3
Introducing Small Basic
https://gallery.technet.microsoft.com/Small-Basic-An-Introduction-439f1d2e