3.7 Micro:Bit: aanraaksensor

In dit deel leer je over hoe je een aanraaksensor kunt aansluiten en de Micro:Bit kunt programmeren.

Interne Aanraakschakelaar
Op de Micro:Bit zitten al 2 aanraakschakelaars, zie hieronder aangegeven in de rode cirkel:
Deze knoppen gebruiken we in de opdrachten van dit hoofdstuk. Als er in de opdracht knop A staat, dan wordt het knopje bedoeld waar A bij staat op de Micro:Bit. Hetzelfde geldt voor knop B; op de Micro:Bit staat aangeven welke knop, knop B is.

Externe Aanraakschakelaar
Mocht je de knoppen op de Micro:Bit niet willen gebruiken, of je wilt extra knoppen willen toevoegen en uitlezen. Volg dan de volgende stappen:
Sluit de aanraakschakelaar aan volgens het schema hieronder. (Tip: prik de schakelaars in het breadboard om het voor jezelf makkelijker te maken.)

    • Gele draad mag in P0 en de Groene draad mag in P1
    • De zwarte en bruine draad moeten op GND of 0V


Als je nu wilt weten of één van de knoppen is ingedrukt kan je het volgende blokje gebruiken: . Dit geeft een true of false terug. Als het knopje op pin P0 is ingedrukt, dan geeft het true terug. Als het knopje op pin P0 niet is ingedrukt, dan geeft het false terug.
Let op dat we in de opdrachten van dit hoofdstuk gebruik maken van knoppen A en B, die al op de Micro:Bit zitten.
Leer meer over het aansluiten in de volgende stukken en opdrachten:
3.7.1 Aansluiten aanraaksensor deel 1
3.7.2 Aansluiten aanraaksensor deel 2