8.3.3.2 HiTechnic

Naam Beschrijving Afbeelding
Infrarood-sensor Richting gevoelige infrarood-sensor.
HiTechnic levert ook een IR-bal, die gebruikt kan worden om te worden gedecteerd door een IR-sensor.

Sensoren HiTechnic
http://modernroboticsinc.com/hitechnic_products